BEVEILIGDE RUIMTE

ZIJN FUNCTIE

Van alle juridische beroepen staat dat van gerechtsdeurwaarder het dichtst bij de burger vanwege zijn inherente rol als bemiddelaar.

 

De gerechtsdeurwaarder is een ministerieel en openbaar ambtenaar waaraan de Staat een gedeelte van het openbaar gezag heeft overgedragen en iemand die zijn ambt uitvoert onder het statuut van vrij beroep.

 

Deze dubbele hoedanigheid als openbaar ambtenaar met een statuut van vrij beroep vormt een garantie van onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid maar ook vooral van efficiëntie.

 

Als vrije beroepsbeoefenaar instrumenteert een deurwaarder volledig onafhankelijk en onpartijdig, terwijl hij tegelijk aan een deontologische code en een specifiek tuchtstelsel onderworpen is.

 

De gerechtsdeurwaarder is immers een neutraal tussenpersoon die als functie heeft om alle gerechtelijke beslissingen uitwerking te laten vinden, terwijl hij er tegelijk over waakt dat de rechten van de betrokken partijen gerespecteerd worden.

 

Dat betekent een constant zoeken naar het evenwicht tussen de belangen van de schuldeiser en die van de schuldenaar en hij wordt dus een belangrijke partner voor zowel de schuldeiser als voor de rechtzoekende.

 

Als openbaar ambtenaar beschikt hij eveneens over enkele exclusieve bevoegdheden, zoals de betekening van gerechtelijke akten.

 

De bevoegdheid van een gerechtsdeurwaarder is territoriaal beperkt, waardoor gegarandeerd wordt dat hij zich in de buurt bevindt van de personen waarmee hij in contact komt in het kader van zijn opdrachten.

 

Een gerechtsdeurwaarder staat ter beschikking van de autoriteiten, maar ook van advocaten, particulieren en bedrijven.

 

Voor elke aanvraag verkiest het Kantoor Massillon wel te verstaan een bemiddelende aanpak om een minnelijke schikking te vinden (vaak sneller en minder duur) en een aanpak die op maat onderhandeld werd (en waarin beide partijen zich kunnen schikken) rekening houdend met de menselijke aspecten die bij de situatie komen kijken.

 

Wij stellen alles in het werk om verschillende standpunten of zelfs tegengestelde belangen naar elkaar toe te brengen. Wij zoeken de meest geschikte oplossing in het belang van iedere partij, met indien nodig mogelijkheden tot spreiding van de terugbetalingen doorheen de tijd, op maat van de concrete financiële situatie van elke schuldenaar en van de eisen en vervaltermijnen die de schuldeiser oplegt.

 

Deze aanpak wordt gekenmerkt door de naleving van wettelijke en ethische regels, maar ook door het respect voor de menselijke waardigheid.