BEVEILIGDE RUIMTE

HET KANTOOR

Implantée en région wallonne, à Verviers (dans l’arrondissement judiciaire de LIEGE), l’Etude Massillon dispose de 3 huissiers de justice titulaires, 2 candidats huissiers de justice et 25 employé(e)s.

 

Gedurende al die jaren heeft het kantoor zich zodanig ontwikkeld dat het zowel op regionaal als op nationaal niveau een belangrijke en betrouwbare speler is geworden op het vlak van invordering van schuldvordering dankzij een samenwerkingsnetwerk waardoor het kantoor even efficiënt te werk kan gaan in alle drie de Gewesten. Het kantoor MASSILLON kan dus op snelle en efficiënte wijze het dossierbeheer verzekeren van schuldenaars die woonachtig zijn in Wallonië, Vlaanderen of het Brussels Gewest.

In de loop van de laatste drie jaren werd het beheer van om en bij de 125.000 dossiers aan het kantoor toevertrouwd, gaande over verschillende geschillen zoals de gemeentebelastingen en de gewestelijke heffingen, de sociale bijdragen, de verzekeringspremies of in te vorderen facturen van allerlei aard. Zowel privébedrijven als overheidsbedrijven hebben ons hun vertrouwen geschonken. Ze doen een beroep op de diensten van het Kantoor Massillon om over te gaan tot de invordering van hun openstaande schuldvorderingen, maar zien ons ook als een dienstverlenend bedrijf dat de taken kan verlichten van hun boekhoudkundige en logistieke afdeling, alsook van de afdeling geschillen. Hierdoor vormt onze ervaring een niet te verwaarlozen troef en zorgt het ervoor dat wij ons kunnen aanpassen aan alle soorten schuldvorderingen teneinde de best mogelijke dienstverlening te bieden en voornamelijk de meest geschikte voor de invordering van uw openstaande schuldvorderingen.

Wij hebben eveneens een Cel voor hulp aan zelfstandigen opgericht, aangezien wij ons goed bewust zijn dat zij vaak het minst goed gewapend zijn om de strijd aan te gaan tegen wanbetalingen en dat onze ervaring enkel van nut kan zijn voor hen.

Bovendien komen wij ook tussen als schuldbemiddelaar in het kader van collectieve schuldenregelingen die worden toegekend door de arbeidsrechtbank.

Voor het Kantoor MASSILLON is elke partner uniek, en heeft hij recht op een passende analyse en een passend antwoord. De organisatie en de structuur van het kantoor zorgen ervoor dat een ‘à la carte’ dienstverlening en een snelle reactie kunnen geboden worden op de problemen die zich voordoen en de verzoeken tot tussenkomst.

Wij stellen, in uw voordeel, onze technologische vooruitgang en het dynamisme van ons team ter beschikking en wij beseffen dat de noden van eenieder niet noodzakelijk dezelfde zijn.