BEVEILIGDE RUIMTE

Diensten

WAAROM VOOR ONS KIEZEN

EÉN ENKEL AANSPREEKPUNT, ZOWEL IN DE MINNELIJKE FASE ALS IN DE GERECHTELIJKE FASE
GEEN AGRESSIEVE AANPAK (RESPECT VOOR UW MERKIMAGO)
EEN RESULTAATGERICHT TEAM MET VERSCHILLENDE VAARDIGHEDEN
MEER DAN 30 JAAR ERVARING OP HET VLAK VAN INVORDERING VAN SCHULDVORDERING.
BEHEER OP MAAT EN AANGEPAST AAN UW NODEN.
EEN ANALYSE EN ACTIEPLAN OP MAAT VAN UW SITUATIE WAT BETREFT DE OPENSTAANDE SCHULDEN
WIJ WERKEN OVER HEEL BELGIË.
ALS U ONS UW ONBETAALDE FACTUREN TOEVERTROUWT, KUNT U ZICH VOLLEDIG OP UW HOOFDACTIVITEIT RICHTEN.

Wie kan een beroep doen op onze diensten?

 

Zowel private ondernemingen als overheidsbedrijven doen een beroep op de diensten van het Kantoor Massillon om over te gaan tot de invordering van hun openstaande schuldvorderingen. Hierdoor vormt onze ervaring een niet te verwaarlozen troef en zorgt het ervoor dat wij ons kunnen aanpassen aan alle soorten schuldvorderingen teneinde de best mogelijke dienstverlening te bieden.

 

Waarom ons contacteren?

 

Uit de meest recente studies over zelfstandigen blijkt dat een groot aantal zelfstandigen te kampen heeft met problemen vanwege onbetaalde facturen. Wij zijn gespecialiseerd op het vlak van invordering van schuldvordering, net zoals u gespecialiseerd bent binnen uw domein.

Door ons uw onbetaalde schuldvorderingen toe te vertrouwen kunt u zich richten op uw hoofdactiviteiten terwijl wij al onze expertise en knowhow tot uw dienst stellen.

 

Welke diensten bieden wij aan?

 

Dankzij onze kennis en kunde op het vlak van invordering van schuldvordering, kunnen wij u allerhande diensten aanbieden. In een eerste fase kunnen wij u bijstaan bij de analyse van uw schuldvorderingen en u helpen bij een zo goed mogelijke organisatie. Vervolgens houden wij ons zowel bezig met de minnelijke als de gerechtelijke invordering.

Wat is uw voordeel indien u een beroep doet op onze diensten?

 

U heeft één enkel aanspreekpunt: het Kantoor Massillon.

 

Daarnaast willen wij niet enkel zorgen voor de invordering van uw schuldvorderingen, maar willen wij u ook bijstaan van bij uw eerste stappen (analyse van uw algemene voorwaarden, sorteren van uw openstaande schulden, …) door u, indien nodig, te helpen om de verzending van rappelbrieven in goede banen te leiden. Wij zullen het juridisch regime analyseren van de schuldvorderingen die ons zijn toevertrouwd teneinde het invorderingsproces aan te passen en bijgevolg de kans op uiteindelijke invordering zo hoog mogelijk te maken.

 

Dienstverlening op maat

 

Wij trachten een vertrouwensrelatie op te bouwen vanaf onze eerste ontmoeting. Wij staan garant voor een gepersonaliseerde opvolging, want voor ons Kantoor bent u een partner in plaats van een loutere opdrachtgever.

 

Wat zijn onze tarieven?

 

De tarieven variëren en verschillen in functie van uw noden en de in te vorderen schuldvorderingen, maar ook van de gewenste prestaties. Aarzel niet om ons te contacteren voor meer duidelijkheid hieromtrent.